Klanten Contact Centrum

"Uniform communiceren met al jouw contacten"

  • Kennisdatabank met actuele en betrouwbare informatie
  • Registratie van contactmomenten
  • 360° klantinzicht
  • Vertrouwde (taak)omgeving voor de 2de lijns medewerkers

Het Klanten Contact Centrum is de motor voor het beheer van jouw klantcontacten. Het stelt je medewerkers in staat om binnen één applicatie vragen snel te beantwoorden, contactmomenten vast te leggen en de burger te informeren over de status van zijn aanvragen.

Gecentraliseerde kennisdatabank

Gecentraliseerde kennisdatabank

Een gecentraliseerde kennisdatabank ondersteunt je medewerkers bij het direct en eenduidig beantwoorden van vragen die via de diverse kanalen binnenkomen. 

Binnen de kennisdatabank kan informatie vanop verschillende digitale platformen ontsloten worden. De ontsloten informatie  kan uitgebreid worden met bijkomende (interne) informatie. 

De kennisdatabank kan doorzocht worden met een uitgebreide zoekfunctie. Bovendien is de recent gewijzigde informatie alsook populaire informatie eenvoudig en snel raadpleegbaar.

De kennisdatabank fungeert als bron om jouw klantcontacten snel en goed af te handelen. Vragen die niet direct kunnen worden beantwoord, kunnen door middel van een terugbelverzoek uitgezet worden bij collega’s.

 

Registratie contactmoment

Registratie contactmomenten

Elke klantinteractie met een medewerker, aan de balie of telefonisch, kan geregistreerd worden. Er kunnen klantcontacten van verschillende types geregistreerd worden: informatievraag, terugbelvraag, melding/aanvraag, …

Klantcontacten kunnen anoniem of op naam geregistreerd worden. In combinatie met een koppeling met een contactendatabank kunnen klantgegevens opgezocht en hergebruikt worden bij het registreren van het contactmoment, zo werkt u steeds met één authentieke bron.

Om de efficiëntie van jouw Klanten Contact Centrum te meten, wordt de tijdsduur van elk contactmoment geregistreerd.

 

Integratie met Zaaksysteem

Naadloze integratie met zaaksysteem

Gecombineerd met het Green Valley Zaaksysteem kunnen je 1ste lijns medewerkers meldingen en aanvragen meteen registreren in het zaaksysteem. De 2de lijns medewerkers moeten zich geen zorgen meer maken over het klantcontact en kunnen werken binnen hun vertrouwde (taak)omgeving. De meldingen en aanvragen worden vervolgens procesgestuurd afgehandeld. 

De doorgedreven integratie tussen de verschillende modules binnen de Green Valley Suite laten je toe om met enkele muisklikken te schakelen tussen het Klanten Contact Centrum, het zaaksysteem en de andere modules binnen de toepassing.

Nieuwe contactmomenten kunnen gelinkt worden aan bestaande zaken om het klantbeeld te vervolledigen.

 

Integraal klantbeeld

Integraal klantbeeld

Elke medewerker (met de nodige rechten) kan via een uitgebreide zoekfunctie een integraal klantbeeld van de burger oproepen.

Deze 360° view geeft inzicht in alle klantcontacten en lopende meldingen of aanvragen van de burger. Daarnaast is er ook een volledige historiek beschikbaar. 

Dankzij het integraal klantbeeld kunnen jouw medewerkers eenvoudig de informatie raadplegen, krijgen zij een zicht op de situatie van het klantcontact en kunnen ze klant correct informeren en op de hoogte brengen van de status van de aanvragen.