What'sUp

Green Valley Belgium nodigt je van harte uit op het C-smart congres "What'sUp".

In deze eerste editie van What’sUp staat het actuele thema van “geluk” voorop als de ultieme finaliteit van slim besturen. We gaan in op vragen zoals: Wat is gelukkig zijn? Wat bindt burgers, bedrijven en kennisinstellingen aan een regio? Hoe burgers betrekken bij het beleid? Hoe technologie inzetten onder het motto: “Slim besturen voor gelukkige burgers”.

3 juni wordt 27 juni

De kick-off die gepland stond wordt verplaatst naar een slotdag op 27 juni.

Specifieke themadagen

Cipal Schaubroeck specifieke themadagen voor haar klanten en relaties. Deze themadagen gaan door van 4 tot en met 7 juni, zowel in Nazareth als in Geel.

Wij hopen je te mogen verwelkomen tijdens één van de verschillende themadagen.

Bekijk het volledig programma online
 

Slimme dienstverlening en burgerparticipatie

Graag nodigen we je persoonlijk uit op 5 juni (Nazareth) of 7 juni (Geel) voor de themadag "Slimme dienstverlening en burgerparticipatie". Tijdens deze dag werpen we een blik op de mogelijkheden die zich aanbieden om op een actieve manier de burger te informeren en participatie te stimuleren.